Επικοινωνία - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

Επικοινωνία

Για θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού

HRCompensationandBenefits@alpha.gr


Για τη διαχείριση του Ταμείου και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας

ΤΕΑ - Εταιρεία Aon Solutions

211 1072779

Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 17:00