Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο του ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings (της "Ιστοσελίδας") είναι πληροφορίες ενδιαφέροντος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του προσωπικού Ομίλου Alpha Services and Holdings (του "Ταμείου") που παρέχονται από την εταιρία Aon Solutions (ο "Διαχειριστής"). Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και ούτε ο Διαχειριστής αλλά ούτε και το Ταμείο παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι ακριβές και πλήρες, δεν παρέχεται καμία εγγύηση για ενδεχόμενες ελλείψεις ή σφάλματα. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάζει χωρίς καμία προειδοποίηση. Η Ιστοσελίδα περιέχει υλικό κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων όπως επίσης και σήματα κατατεθέντα και λογότυπα τα οποία ανήκουν στο Ταμείο, στον Διαχειριστή και σε άλλους φορείς.

Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, επίδειξη, έκδοση, πώληση, εξουσιοδότηση, και η χρήση διαθέσιμου περιεχομένου της ιστοσελίδας, εκτός και αν δοθεί συγκεκριμένη έγκριση από το Ταμείο. Με την πρόσβαση σας συμφωνείτε ότι δεν θα παραποιήσετε τα οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, ή οποιοδήποτε σημείωμα από επίσημο αντίγραφο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής ή το Ταμείο δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή άλλες ζημιές για οποιαδήποτε χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Δεν ευθύνονται επίσης για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή καθυστέρηση προκύψει στη λειτουργία της ιστοσελίδας λόγω προβλήματος στη γραμμή επικοινωνίας ή διακοπή του συστήματος.

Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους.

Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων και Εμπορικών Σημάτων

Το σύνολο των περιεχομένων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ταμείου και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, επίδειξη, έκδοση, πώληση, εξουσιοδότηση και η χρήση διαθέσιμου περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση, ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο μέσω e-mail στο