Σύνδεση - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

Ατομικός Λογαριασμός

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Τα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στο ΤΕΑ, τις εισφορές τους και την εξέλιξη του συνταξιοδοτικού τους λογαριασμού μέσω της online πλατφόρμας διαχείρισης της Aon Solutions - Your Benefits Resources (YBR™).

Σύνδεση στον Ατομικό Λογαριασμό