Εγγραφή - ΤΕΑ Ομίλου Alpha Services and Holdings

Εγγραφή

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΑ

Στο ΤΕΑ μπορούν να εγγραφούν μόνο οι εργαζόμενοι σε εταιρίες του Ομίλου Alpha Services and Holdings, συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση εγγραφής.
Η εγγραφή ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της αίτησης.
Ειδικά για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του Ταμείου (Ιούνιος 2023) οι αιτήσεις εγγραφής πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και 06/06/2023.

Αίτηση Εγγραφής